1521/1 - 1521/2

Ściągacze trójramienne z ramionami odwracalnymi