1508/1 - 1508/2

Ściągacze dwuramienne samozaciskowe, typ lekki