110BA

Klucze płaskie nastawne nieiskrzące, ze stopu miedzi i berylu